Операційний Директор / Chief Operating Officer

25 січня 2021

Цілі ролі:

 

 • Визначити і забезпечити довгострокову і короткострокову стратегію компанії, з чіткими, вимірними цілями.

 • Створити та підтримувати необхідні умови задля реалізації цілей бізнесу, розвитку компанії та отримання запланованого рівня прибутків.

 • Оптимізувати / запровадити необхідні бізнес-процеси в компанії відповідно до чинної бізнес-моделі.

 • Забезпечити контроль фінансової політики групи компаній.

 • Ефективно впроваджувати інструменти регулярного менеджменту на всіх рівнях управління.

 • Забезпечити якісну операційну сервісну функцію для всіх напрямків бізнесу.

 • Побудувати сильну корпоративну культуру, де команда працює на залученності, більш самоорганізована та без ручного керування.

 • Впроваджувати дієві внутрішні комунікації для команди: несення в команду цінностей засновників, забезпечення єдиного інформаційного поля щодо розвитку та просування проектів.

 

Ми очікуємо від тебе:

 

 • Цілісне розуміння бізнесу як системи (продукт, клієнт, ринок, стратегія, процеси, команда, фінанси, комунікації) та взаємозв’язків у цій системі.

 • Сильні менеджерські якості: високий рівень організованості, стратегічне мислення, системний підхід до вирішення завдань, управління ризиками.

 • Аналогічний досвід в ролі СЕО, COO або CFO.

 • Практичні кейси з прийняття стратегічних рішень та несення відповідальності за їх реалізацію.

Ми вам зателефонуємо