Координатор проєктів

Твої цілі

 1. Ведення паперового та електронного документообігу в рамках проєктної діяльності:

 • наповнення та зберігання документів проєктного офісу в MS Project: плану проєкту (календарного графіку на кожен проєкт); бюджету проєкту на кожен проєкт (Excel); реєстру всіх проєктів; пулу ресурсів; карти проєктних ресурсів; консолідованого звіту.
 • контроль якісного заповнення всіх необхідних документів проєкту;
 • здійснення моніторингу та контролю дотримання планів і бюджетів проєктів, аналіз завантаження трудових ресурсів, виявлення та аналіз відхилення показників виконання проєктів;
 • забезпечення керівництва необхідною інформацією, підготовка довідки, презентацій і звітностей, ведення офіційного листування по проєктах;
 • забезпечення і контроль накопичення та архівування документів по всіх етапах проєкту (паперових та електронних документів), а також регулювання їх доступності для співробітників компанії.

2.  Забезпечення координації та комунікації у проєктних командах:

 • організація взаємодії учасників проєктів;
 • організація проведення нарад робочих груп за проєктами, ведення протоколів, контроль виконання рішень нарад;
 • збір звітів від учасників проєктних груп про статус виконання робіт та підготовка консолідованої звітності для керівництва;
 • донесення рішення керівників та іншої інформації до проєктних груп;
 • здійснення комунікації і розсилки документації по проєкту зацікавленим сторонам.

Про тебе

 • Досвід роботи адміністратором будівельних проєктів;
 • навички роботи з ПК і MS Office на рівні впевненого користувача: Microsoft Project (вміння будувати та корегувати календарні плани ресурсної бази та терміни виконання БМР та проєктування, наповнювати виконання обсягів поточного план графіку та пулу ресурсів, контролювати критичний шлях БМР та проєктування), MS Excel (складні формули, зведені таблиці, обробка великих масивів даних), PowerPoint (досвід підготовки презентаційних матеріалів і статус-звітів в для керівників);
 • розвинені комунікативні навички, здатність отримати необхідну інформацію від зацікавлених сторін, вміння організувати конструктивне обговорення та крос-функціональну взаємодію;
 • базовий навик діловодства, ведення ділової переписки та протоколів нарад;
 • самоорганізація, здатність працювати автономно на внутрішній мотивації з самоконтролем, без зовнішнього примусу;
 • знання технологічних процесів виконання будівельних робіт, сучасних технологій, матеріалів буде перевагою.

Zміст Vсередині — для тих, хто хоче змінювати на краще себе і творити середовища мрії

Відправляй свої контакти або CV:
Додати резюме або супроводжувальний лист

Нашi контакти

м. Київ,
Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, 16
На території котеджного містечка “Коник”.

+ 38 (063) 37-58-492