Менеджер проєктів

Твої цілі

Адміністратор системи управління проєктами виступає в ролі координатора проєктної діяльності для керівника служби замовника і помічником для керівників проєктів; є секретарем нарад проєктних груп; створює і підтримує необхідні інформаційні потоки, пов’язані з управлінням проєктами.

 1. Веде паперовий та електронний документообіг в рамках проєктної діяльності:
 • наповнює та зберігає документи проєктного офісу в MS Project: план проєкту (календарний графік на кожен проєкт); бюджет проєкту на кожен проєкт; реєстр всіх проєктів; пул ресурсів; карта проєктних ресурсів; консолідований звіт;
 • контролює якісне заповнення всіх необхідних документів проєкту;
 • здійснює моніторинг та контроль дотримання планів і бюджетів проєктів, аналізує завантаження трудових ресурсів, виявляє та аналізує відхилення показників виконання проєктів;
 • забезпечує керівництво необхідною інформацією, готує довідки, презентації і звітність, веде офіційне листування по проєктах;
 • забезпечує і контролює накопичення та архівування документів по всіх етапах проєкту (паперові та електронні документи), також регулює їх доступність для співробітників компанії.
2. Забезпечує координацію та комунікацію в проектних командах:

 • організовує взаємодію учасників проєктів;
 • організовує проведення нарад робочих груп за проєктами, веде протоколи, контролює виконання рішень нарад;
 • збирає звіти від учасників проєктних груп про статус виконання робіт та готує консолідовану звітність для керівництва;
 • доносить рішення керівників та іншу інформацію до проєктних груп;
 • здійснює комунікацію і розсилку документації по проєкту зацікавленим сторонам.

Про тебе

 • Досвід роботи адміністратором будівельних проєктів;
 • навички роботи з ПК і MS Office на рівні впевненого користувача;
 • Microsoft Project (вміння будувати та корегувати календарні плани ресурсної бази та терміни виконання БМР та проектування, контролювати критичний шлях БМР та проектування);
 • MS Excel (складні формули, зведені таблиці, обробка великих масивів даних);
 • Power Point (досвід підготовки презентаційних матеріалів і статус-звітів для керівників);
 • розвинені комунікативні навички, здатність отримати необхідну інформацію від зацікавлених сторін, вміння організувати конструктивне обговорення та крос-функціональну взаємодію;
 • базовий навик діловодства, ведення ділової переписки та протоколів нарад;
 • самоорганізація, здатність працювати автономно на внутрішній мотивації з самоконтролем, без зовнішнього примусу;
 • знання технологічних процесів виконання будівельних робіт, сучасних технологій, матеріалів буде перевагою.

Zміст Vсередині — для тих, хто хоче змінювати на краще себе і творити середовища мрії

Відправляй свої контакти або CV:
Додати резюме або супроводжувальний лист

Нашi контакти

м. Київ,
Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, 16
На території котеджного містечка “Коник”.

+ 38 (063) 37-58-492
It's totally free